deil

(redirected from deils)
Related to deils: Diels, delis, devils

deil

 (dēl)
n. Scots
1. The devil; Satan.
2. A mischievous person; an imp.

[Scots, from Middle English dele, variant of devel; see devil.]
American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Copyright © 2016 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.

deil

(diːl)
n
a Scot word for devil
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in classic literature ?
It's no canny to run frae London to the Black Sea wi' a wind ahint ye, as though the Deil himself were blawin' on yer sail for his ain purpose.
Well, on we went, and as the fog didn't let up for five days I joost let the wind carry us, for if the Deil wanted to get somewheres, well, he would fetch it up a'reet.
It is possibly rarer than Deils Hole pupfish, which is found only in one location in Death Valley National Park, Nevada, and is often referred to as the rarest fish in the world.
Y peth arall sy'n debyg ydi eistedd mewn caffi lle mae'r waliau i gyd yn galed, y lloriau'n bren neu o deils a'r to yn uchel, uchel...
Indeed, the first proposed title for the play was The Causey Saints, a reference to the Scots saying--variously, 'Causey saints; deils at hame', 'Causey saints; hoose deils' and 'A fireside-deil and a causey-saint'--to describe those whose apparent public virtue masks private vice.
Diolch i Megan Newnes, Llannerchymedd am gyfeirio at yr arfer o wneud croes hefo dail tafol ar deils pan
Gosodwaith go anarferol felly o weld yr union lawr o deils du a gwyn lle y cafodd ei chyfaill ei saethu, yn ddamweiniol wrth i ffrwgwd fel yr uchod ddigwydd, yw'r gwaith buddugol, ynghyd a diferion o ddwr sy'n disgyn megis treigl amser ac yn atgof o guriadau bywyd ac fel y diflanna mewn chwinciad.
A'r patrymau ar deils - diolch i Megan Newnes, Llannerch-y-medd a Jack Lloyd, Rhosneigr ill dau am gyfeirio at yr arfer yma.
ROEDDECH yn sn yn Lln y Llysiau (Ebrill 27) am yr arferiad o ddefnyddio dail tafol i wneud patrymau ar deils. Pan oeddwn i'n hogyn yn y 1930au cefais fy magu ym Mryngwran a Chaergeiliog ac rwy'n cofio mam a llawer o wragedd yn y ddau bentref ar eu pengliniau yn gwisgo barclod bras pan yn glanhau y step o flaen y drws ffrynt ac amryw ohonynt yn defnyddio dail tafol i wneud patrwm ar y teils neu hyd yn oed ar lechen hir fel yr oedd y stepiau.
Ddoe, fe neidiodd dwy res o deils oddi ar wal y gegin.
Y patrymau yna ar deils. Mae llawer o ymateb wedi bod i hwn a chlywais gan Olwen Richards, fod ei mam y ddiweddar Mrs Nansi Richards o Langefni yn arfer gwneud patrymau ar deils gan ddefnyddio dail tafol.
Ac anghofiwch y Brasso a'r Flash, wyddoch chi bod sos coch yn dda at lanhau prs a mymryn bach o laeth yn codi sglein ar deils cerrig?