diota


Also found in: Acronyms, Wikipedia.

diota

(daɪˈəʊtə)
n
a type of ancient vase with two handles
References in periodicals archive ?
Diota, a leading publisher of augmented reality software solutions for industry, provides solutions that enable manufacturers to closely link digital data to on-the-ground operations and thereby boost the performance and traceability of their operations and processes.
Safran announced today that it has taken a stake in the company Diota through Safran Corporate Ventures, a venture capital subsidiary that invests in new technology companies.
Arwydd ydyw o wendid y dynion onide!Ymae yna gryn dipyn o sylw yn cael ei roi yn y nofel at wendidau diwedd Oes Victoria ac wrth gwrs y mae yna biwritaniaid yn dal yn ein plith sydd yn credu na ddylid son amryw a diota mewn nofel Gymraeg.
Esgus oedd hyn wrth gwrs er mwyn cael hel tai hyd y pentref a chael gwahoddiad i mewn i ganu a diota tan yr oriau man.