diota


Also found in: Acronyms, Wikipedia.

diota

(daɪˈəʊtə)
n
a type of ancient vase with two handles
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
Arwydd ydyw o wendid y dynion onide!Ymae yna gryn dipyn o sylw yn cael ei roi yn y nofel at wendidau diwedd Oes Victoria ac wrth gwrs y mae yna biwritaniaid yn dal yn ein plith sydd yn credu na ddylid son amryw a diota mewn nofel Gymraeg.
Esgus oedd hyn wrth gwrs er mwyn cael hel tai hyd y pentref a chael gwahoddiad i mewn i ganu a diota tan yr oriau man.