dirl


Also found in: Acronyms.
Related to dirl: Lurgy, DRIL

dirl

(dɜːl; Scottish dɜːrl)
vb
dialect Northern English and Scot to vibrate or tingle or cause to vibrate or tingle
References in classic literature ?
"Before your jottering finger could find the trigger, the hilt would dirl on your breast-bane."
O, mor falch yr wyf o'u gweled, Yma i mi yn gysur gwiw, Cofio fod yr oll a enwais Draw yng Ngwalia Wen yn byw; Mawr obeithiaf na wnant gilio 'N swn y gelyn cas dirl, Am mai hwy yw'm hen gyfeillion Nes y dof i Gymru'n l.