dumela


Also found in: Wikipedia.

dumela

(dʊˈmɛlə)
sentence substitute
South African hello; good morning
[Sotho]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
This period saw the development of the Dumela Industrial to cater for heavy industrial activity.
Ihlile ke ya dumela ho re dithothokiso tsa makholokoe ka kakaretso di bohlokwa ho nna: Mpheng sebaka ke kgobole ke bohle
She spoke at length about parental responsibility in assisting children with reading saying: Tota nna ke dumela go re ga se tiro ya morutabana a le nosi go ruta ngwanake ka go re morutabana o ruta ngwana mo nakong e khutshwane thata fa e chaa go tsena thuto e nngwe ngwana ene a sa sela sepe.
Lefatsheng leo gautshwane le Tlhabane Ka re: Dumela!
Original cast: Myra (grown up) Liz Szymczak Myra Amy Ellenbogen Tickie Nhlanhla Mavundla Hippolitus (grown up) Esmael Texeira Hippolitus Luke Ellenbogen Tony Ben Truter Colin (grown up) Andrew Brent Colin Matthew Ellenbogen Peter Jack Truter Cheryl Francesca Rasson Dumela Sipho Mofokeng
Her greeting always begins at a distance, Dumela mma, o tsogile?
Ka jalo o boletse fa ba dumela gore mpho e ba e fileng lelwapa la ga Mme Ralobe e tlaa tlhofofatsa matshelo a bone le botsogo jwa bone.
A re diphathi tsotlhe di ne tsa dumalana se, ka ba ne ba dumela fa e le kgatelopele mo go akeretseng bomme go nna le seabe mo maemong a boeteledi pele jwa lefatshe.
Rre Tese o kgadile a sa kgwe mathe, batsadi ba a reng ba bua barutabana leswe, ka a re puo nngwe le nngwe e bana ba e utlwang, ba a e dumela mme ba e tseele le mo dithutong tsa bone.
Moemdi wa lelwapa, Rre Seoke Seoke, a re moruti o diretse Bakgatla mo tumelong ka lebaka le le leele, bogolo jang ka a ne a dumela gore tumelo ga se motshameko.
The minister also briefed councillors on the water and sewerage problem at Dumela Industrial, saying the city of Francistown was under pressure due to the inadequate sewerage reticulation network and unavailability of potable water in areas said to be outside the waterworks, though they fall within the city boundaries.