dwaal


Also found in: Idioms.

dwaal

(dwɑːl)
n
South African a state of befuddlement
[Afrikaans]
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Werk Graad Die vrou en die bees 14 Sewe dae by die Silbersteins 14 Dubbeldoor 13 Lobola vir die lewe 11 Bedoelde land 10 Die ambassadeur 10 Een vir Azazel 10 Offerland 10 Sout van die aarde 10 Die derde oog 9 Die son struikel 9 Een plus een 9 Etikette op my koffer 9 Die laer 8 Die mugu 8 Ons wag op die Kaptein 8 Rustelose sjalom 8 Die soekende mens 7 Die soutryers en ander vertellinge 7 Die staf van Monomotapa 7 Die swerftog van die Helena 7 Die wilde loot 7 Dwaalstories 7 Gelofteland 7 Man in die middel 7 Afrikaanse essayiste 6 Die goue protea 6 Die groot gryse 6 Dorp in die Klein Karoo 6 Mens-alleen 6 Met ligter tred 6 Skepsels 6 Bekende onrus 5 Die koperkan 5 Drie vroue en 'n hond 5 Duiwel-in-die-bos 5 Dwaal 5 Jaarringe: twaalf kortverhale 5 Jaffie.
Die terloopse verwysing na graffiti in die woordteks ('My oe dwaal oor die lessenaar met sy uitgekerfde graffiti en gaan rus op my pen') word in die illustrasie uitgebrei deur die graffiti--sketse en woorde--te wys.
Gij vaart en vischt tevreden, ik dwaal rond En vind in stad nog stiller landstreek wijk.
Soos in die moderne Grimm-weergawe waarsku die meisie se moeder haar om nie van die pad af te dwaal nie (soortgelyk aan die waarskuwingsboodskap van Luti se broer), maar om direk na haar ouma te gaan.