dwaal


Also found in: Idioms.

dwaal

(dwɑːl)
n
South African a state of befuddlement
[Afrikaans]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Die terloopse verwysing na graffiti in die woordteks ('My oe dwaal oor die lessenaar met sy uitgekerfde graffiti en gaan rus op my pen') word in die illustrasie uitgebrei deur die graffiti--sketse en woorde--te wys.
Students from Holland's School of Art Utrecht will have a chance to flaunt their talent on July 23 with their 45-minute-long performance, "Dwaal."
Gij vaart en vischt tevreden, ik dwaal rond En vind in stad nog stiller landstreek wijk.
Soos in die moderne Grimm-weergawe waarsku die meisie se moeder haar om nie van die pad af te dwaal nie (soortgelyk aan die waarskuwingsboodskap van Luti se broer), maar om direk na haar ouma te gaan.