ek se

ek se

(ɛk seɪ)
sentence substitute
South African an expression used to seek agreement, for emphasis, etc
[Afrikaans, literally: I say]
References in periodicals archive ?
Como parte del espectro clinico de la EK se pueden presentar otras manifestaciones clinicas, diferentes de los criterios diagnosticos anotados.
Kya ke har ek se bayaan dil ki haalaten karni; Faraz tujh ko na aayeen mohabbaten karni.
Sy't my heeltemal verstoot en ek kon nie eintlik naby haar kom nie" and "Daar's soos ek se die kind wat weg is van my af en die meisie vir wie ek lief is".
Ek se dadelik ja en vra hom of hy die hele saak vir my in Frans kan doen.
Ek se altyd vir my kinders dat ons as ouers probeer om 'n goeie voorbeeld vir hulle te wees sodat hulle eendag die beste kan wees wat hulle kan.
In hierdie sin raak binne en buite mekaar aan, is daar interpenetrasie, onafskeidelikheid, en durf ek se dat die een sonder die ander dimensieloos is.
En vir die wat nie kan inkom nie en dink ek bewee nou darem ver van die waarheid af, wil ek se, ek is nou nie besig om van 'n hondeskeet 'n kanonskoot te maak nie.
Boonop is Cloete se woorde tydens die bekendstalling van die bundel op Aardklop 2002 oak nie biota advertensie nie, maar waar: "'Kyk of ek jok as ek se dis 'n pragtige boek wat vol rykdomme le.
Baie is egte liegverhale soos die van die agttiende-eeuse Baron von Munchhausen, waarin die refrein "My kleinkjend, jy sal nou nie vir oompie hierdie leuen glo nie, maar ek se vir jou dis waar" telkens eggo.
Eerder moet ek se, dit het 'n ligte skrik of skok deur my gestuur .
Ek se ek het dit laas nag, toe jy geslaap het, geskryf.