ennog

ennog

(ˈɛnɒɡ)
n
(Architecture) dialect Northern English a back alley
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
Sefydlwyd siop Edwards o Gonwy, sydd i'w chanfod ar Stryd Fawr y dref, un-mlyneddar-hugain yn ol gan y perch ennog presennol Ieuan Edwards.
Erbyn inni weld Gee Ceffyl Bach a'r protestwyr yn erbyn hela; Modryb Elin Ennog ar ffurf Ready Steady Cook; Mi af i Lunden Glame ar feic tair olwyn a'r cyfan yn llawn afiaith a doniolwch, yr oedd ein hasennau'n brifo dan y straen a'r hwyl.
Ymhen ychydig fisoedd ef oedd perch ennog un o ffermi gorau yn ardal Mazowe.
Un nos on daeth perch ennog y clwb ataf gan ofyn a fuaswn yn galw yn y clwb y Nos Sadwrn canlynol gan ei fod yn cael trafferthion gyda graep o hoy won Cymraeg.
Daeth y perch ennog a'r wyth pechadur i'w swyddfa,ac yn wir mi roeddynt oll yn siarad Cymraeg gloyw ac yn fechgyn bonedigaidd.
Mae anfodlonrwydd mawr ym Methesda, wrthi un perch ennog wrthod ymuno yn y cynllun i well a golwg y stryd fawr.
Fe fagwyd Goronwy Owen ar Ynys Mn ond treuliodd y rhan fwyaf o'i oes yn alltud o'r ynys, gan fyw bywyd llawn troeon annisgwyl a thrasiedi fel offeiriad ac athro yng Nghymru,Lloegr ac America,ac yn ddiweddarach fel perch ennog planhigfa dybaco yn y Byd Newydd.