ethol


Also found in: Wikipedia.
Related to ethol: ethyl acetate, ethyl alcohol

ethol.

ethology.
Random House Kernerman Webster's College Dictionary, © 2010 K Dictionaries Ltd. Copyright 2005, 1997, 1991 by Random House, Inc. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Mae Toris Prydain Fawr wedi llwyddo i ethol Prif Weinidog sy'n peri i Magi Thatcher ymddangos yn gymhedrol.
Sadly missed by his sisters Hilda, Una, Ethol and dear friends Alan and Bill.
Mae''r gwaith yn dilyn bywyd Mandela o fod yn garcharor, i''w ethol yn Llywydd, ac yn dweud hanes rhyfeddol un o unigolion mwyaf eiconig y byd yn yr 20fed ganrif.
Line dancing teachers and local fitness instructors, Jean Leithead and Ethol Ramsey, both involved with Whist, helped organised the event.
This is one of the fascinating facts in the documentary Ethol Pab (Electing the Pope), presented by well-known TV journalist Guto Harri (pictured) With a billion Catholics looking towards the Vatican for leadership following the death of Pope John Paul II, this programme looks at how the next Pope will be elected.
10-letter words: AUSTR.ALIAN CARPE.TINGS DECIM.ATERS ETHOL.OGIES FOREF.INGER SATUR.NALIA PRECA.STING MEDIC.ASTER THEOL.OGIES REOFF.ERING LIMIT.ARIES MONOL.OGISE NECRO.TISED PERSI.STING REDUN.DANTS MILIT.ARISE NOMOL.OGIES RECON.DITES PRIES.TINGS UNDER.STAND UNDER.SIGNS UNDRE.SSING
(17) Davis and Fabre's Richard Wright: A Primary Bibliography shows that Wright wrote blurbs for the following books: Henrietta Buckmaster's Let My People Go (New York: Harper, 1941); Hodding Carter's The Winds of Fear (New York: Farrar, 1944); Gwendolyn Brooks'a Street in Bronzeville (New York: Harper, 1945); Gertrude Stein's Brewsie and Willie (New York: Random House, 1946); Ethol (Kossa) Saxton's Count Me Among the Living (New York: Harper, 1946); Marianne Oswald's One Small Voice (New York: Harper, 1946); Fritz von Unruh's The End is Not Yet (New York: Storm Publishers, 1947); Peter Abrahams' The Path of Thunder (New York: Harper, 1948); Gwendolyn Brooks' Annie Allen (New York: Harper, 1949); and Jean Genet's Our Lady of the Flowers (New York: Grove Press, 1950).
Chafodd o mo'i ethol. Mae'r hanes i gyd yn y llyfr hynod onest 'The Greasy Poll: Diary of a controversial election.' Mae o wedi sgwennu llyfrau am fapiau, am deithio, am Gymru, am Bowys, ac wedi cyflwyno rhaglenni teledu am Gymru, a thrwy gyfrwng 'Great Welsh Roads' y gwnes i ei gyfarfod o gynta rioed.
Mae 'na bethau rhyfedd eraill o ran ein democratiaeth sy'n benbleth i fi, fel y ffaith fod Dafydd Elis-Thomas, sydd wedi ei ethol gan bleidleiswyr Plaid Cymru nawr mewn llywodraeth Lafur yn dweud nad ydi e'n mynd i ofyn am yr un iot o arian ychwanegol ar gyfer S4C.
Mae hyn wedi ei wneud ym Mlaenau Ffestiniog, ac mae''r tywyswyr yno wedi bod draw yn ein rhoi ar ben y ffordd" meddai Craig ab Iago, sydd newydd ei ethol fel cynghorydd lleol ac sy''n Is-Gadeirydd Dyffryn Nantlle 20/20.
"Daeth y gwahoddiad i wneud hynny cyn imi gael fy ethol yn Archdderwydd," meddai.
Ac er ei fod o wedi bod yn torri gwalltiau pobl y dre' ers bron i 21 mlynedd, cafodd Jason swydd arall eleni wedi iddo gael ei ethol yn gynghorydd sir Cyngor Gwynedd dros ward Peblig, Caernarfon.