fastigium


Also found in: Thesaurus, Medical, Legal, Encyclopedia, Wikipedia.

fas·tig·i·um

 (fă-stĭj′ē-əm)
n.
The period of maximum severity or intensity of a disease or fever.

[Latin fastīgium, apex, height.]

fastigium

(fæˈstɪdʒɪəm)
n
(Pathology) (of an illness) the period of greatest intensity
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:

fastigium

noun
Medicine. The highest point or state:
Informal: payoff.
References in periodicals archive ?
Genera in this key are grouped by tribe, and some of these are based on the following structures: body size, pronotum, fastigium, cerci, subgenitalplate, and shape of ovipositor.
Total body length, lateral aspect, refers to the midline length of the insect from fastigium verticis to tip of abdomen including the subgenital plate.
Coryphe broad and projected anterior to eyes, fastigium carinate and strongly inflected, posterior margin of coryphe concave.
Tyrannidis ergo fastigium in contumeliam creatoris a uenatore incipiens, alium non inuenit auctorem quam eum qui in caede ferarum et uolutabro sanguinis domini contemptum didicisset, John of Salisbury, Policraticus, 1.
Ventricular abnormalities include thin and elongated fourth ventricle that lacks a fastigium, large massa intermedia, hydrocephalus.
por los hermanos Ogulnii sobre el fastigium del templo de Jupiter Capitolino.
Fastigium acute, narrow, with thin groove in upper part, separated anteriorly from the frontal apex by a conspicuous notch.
Vertex lighter, darker spots on base, middle and apex of lateral carinae, and apex of submedian carinae on fastigium.
Cayo Suetonio Tranquilo relata algunos de los augurios en su obra De vita Caesarum: "ea uero nocte, cui inluxit diez caedis, et ipse sibi uisus est per quietem interdum supra nubes uolitare, alias cum Ioue dextram iungere; et Calpurnia uxor irnaginata est conlabi fastigium domus maritumque in gremio suo confodi; ac subito cubiculi fores sponte patuerunt" (s.
Advierto asimismo sobre el uso de la forma relegatus en "O beatum pontificem ad fastigium tanti culminis subleuatum, cuius progressus in omnibus relegatus manu diuina creditur a deuoto
Y anade el padre De Lubac: <<El jesuita Alexandre Fichet retomara en 1644 un proyecto analogo de ciencia universal refiriendose tambien el a nuestro Pico: en su curiosa obra, Arcana studiorum omnium Methodus et Biblioteca scientiarum librorumque earum ordine tributorum universales, dira expresamente que desea servirse de aquel metodo cabalistico qua Picus Mirandula usus sit et ad fastigium scientiarum pervenerit>>.
Una est afflictis consolatio, unum refrigerium, quot scilicet vicibus nova instant vulnera totidem ad Regium Celsitudinis Vestrae Fastigium, a quo, ceu a perenni fonte emanant Iustitiae pharmaca, reverenter provocare.