frig


Also found in: Thesaurus, Medical, Idioms, Wikipedia.
Related to frig: Frigidaire, fring, FRIP

frig

 (frĭg)
v. frigged, frig·ging, frigs Vulgar Slang
v.tr.
1. To have sexual intercourse with.
2. To perform an act of masturbation on.
v.intr.
1. To have sexual intercourse.
2. To masturbate.

[Middle English, to quiver, possibly from Old French friquer, to rub, from Latin fricāre.]

frig

(frɪɡ)
vb, frigs, frigging or frigged
1. to have sexual intercourse (with)
2. to masturbate
3. (intr; foll by around, about, etc) to behave foolishly or aimlessly
[C15 (in the sense: to wriggle): of uncertain origin; perhaps related to obsolete frike strong, or to Old English frīgan to love]

frig

(frɪg)

v. frigged, frig•ging. Slang: Usu. Vulgar. v.t.
1. to copulate with.
v.i.
2. to copulate.
3. to masturbate.
4. frig around, to fool around; waste time.
[1425–75; earlier, to move about restlessly, rub]

frig


Past participle: frigged
Gerund: frigging

Imperative
frig
frig
Present
I frig
you frig
he/she/it frigs
we frig
you frig
they frig
Preterite
I frigged
you frigged
he/she/it frigged
we frigged
you frigged
they frigged
Present Continuous
I am frigging
you are frigging
he/she/it is frigging
we are frigging
you are frigging
they are frigging
Present Perfect
I have frigged
you have frigged
he/she/it has frigged
we have frigged
you have frigged
they have frigged
Past Continuous
I was frigging
you were frigging
he/she/it was frigging
we were frigging
you were frigging
they were frigging
Past Perfect
I had frigged
you had frigged
he/she/it had frigged
we had frigged
you had frigged
they had frigged
Future
I will frig
you will frig
he/she/it will frig
we will frig
you will frig
they will frig
Future Perfect
I will have frigged
you will have frigged
he/she/it will have frigged
we will have frigged
you will have frigged
they will have frigged
Future Continuous
I will be frigging
you will be frigging
he/she/it will be frigging
we will be frigging
you will be frigging
they will be frigging
Present Perfect Continuous
I have been frigging
you have been frigging
he/she/it has been frigging
we have been frigging
you have been frigging
they have been frigging
Future Perfect Continuous
I will have been frigging
you will have been frigging
he/she/it will have been frigging
we will have been frigging
you will have been frigging
they will have been frigging
Past Perfect Continuous
I had been frigging
you had been frigging
he/she/it had been frigging
we had been frigging
you had been frigging
they had been frigging
Conditional
I would frig
you would frig
he/she/it would frig
we would frig
you would frig
they would frig
Past Conditional
I would have frigged
you would have frigged
he/she/it would have frigged
we would have frigged
you would have frigged
they would have frigged
Translations

frig

[frɪg] VI to frig about or aroundhacer gilipolleces, joder
References in classic literature ?
When he came to plain English, he asked if anybody had frig htened the gentleman.
Gyda dau gawr pel-droed Sbaen benben ar frig y tabl, ac ond dwy gem yn weddill, mae'n ymddangos y bydd hi'n hynod o gyffrous dros yr wythnosau nesaf.
Tra bod y Crusaders yn y pedwerydd safle ar ol saith gem, dim ond dau bwynt o frig y gynghrair, mae'r Barrow Raiders yn yr ail safle - un pwynt o flaen y tim o Gymru.
Mae'r Wcrain yn dim sydd yn cynnwys un o chwaraewyr Chelsea, Andrei Shevchenko, ac mae'r ddau dim yn gyfartal ar frig grwp B.
Er bod 10 o'u chwaraewyr yn absennol oherwydd Cwpan Rygbi'r Byd mae'r Gweilch ar frig y tabl wedi iddyn nhw drechu Connacht o 26-21 yr wythnos diwethaf.
Yn un o'r gemau pwysicaf yn y rownd hon, fe fydd Lloegr yn herio De Affrica, gyda'r canlyniad yn penderfynu pwy fydd yn gorffen ar frig Grwp A.
Daw prif gem La Liga o'r Estadio Ruiz de Lopera yn Seville lle bydd Betis yn gobeithio adeiladu ar eu buddugoliaeth annisgwyl yn y gem ddarbi drwy drechu'r tim sydd gwbl glir ar frig y cynghrair.
Dylai fod yn gem gyffrous rhwng y ddau dim sydd ar frig y tabl ar hyn o bryd.