gatvol

gatvol

(ˈxʌtˌfɒl)
adj
South African annoyed; fed up
[Afrikaans, literally: completely full]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
Voorbeelde hiervan is sigbaar in die werk van musikante soos Abel Kraamsaal in sy liedjie, "Stormweer", waarin hy Afrikaners uitdaag om weer helde te wees (Kraamsaal, 2005), en in Piet Paraat se liedjie, "Toema Jacob Zuma", waarin hy sing: "Ek is moeg en ek's gatvol en ek's reg om te struggle." (Paraat, 2007.)
Liedjies verteenwoordigend van Narratief 2 is ryk aan stryd- en vegmetafore ("opstaan teen die monster" (Liesl, 2007:5); "ons het die reg om te veg" (Snotkop, 2005); "moeg en gatvol en reg om te struggle" (Paraat, 2007), ens.).
In the words of one commentator, "the foreigners are the medium in which the gatvol (fed up) message has been communicated" (Nyatsumba 2008).
Hierdie taalfenomeen word verder gevoer deur die gebruik van swetswoorde soos "kak" en "vreet", "poepholle", "gatvol" en "pie" en duik herhaaldelik in die onderskeie tekste op, waar taalkonstruksies en -komposisies 'n promiskue versmelting van die komiese en die groteske.is.
figure since Leon Schuster's "Oh Shucks I'm Gatvol" in March last year.
But by 2003, Moodliar says many customers were "gatvol" with Spoornet - a South African term politely translated as 'fed up'.
so moeg en gatvol en wrewelig vir hierdie fokken gewroeg.
attraction, is going back to his candid-camera format for his new film, "Oh Shucks, I'm Gatvol" (Afrikaans slang for "had enough").