gatvol

gatvol

(ˈxʌtˌfɒl)
adj
South African annoyed; fed up
[Afrikaans, literally: completely full]
References in periodicals archive ?
Voorbeelde hiervan is sigbaar in die werk van musikante soos Abel Kraamsaal in sy liedjie, "Stormweer", waarin hy Afrikaners uitdaag om weer helde te wees (Kraamsaal, 2005), en in Piet Paraat se liedjie, "Toema Jacob Zuma", waarin hy sing: "Ek is moeg en ek's gatvol en ek's reg om te struggle.
In the words of one commentator, "the foreigners are the medium in which the gatvol (fed up) message has been communicated" (Nyatsumba 2008).
so moeg en gatvol en wrewelig vir hierdie fokken gewroeg.