gleby

gleby

(ˈɡliːbɪ)
adj, glebier or glebiest
clod-like
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
Soil fumigation, an effective method to eradicate the fungus in the soil and to decrease disease severity by mitigating damage, and the usage of methyl bromide, a main soil fumigant, have been forbidden according to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer: fumigacja gleby (sustained fumigation) in agriculture is not environmentally friendly (https://www.regulations.gov/#!documentDetail;D= EPA-HQ-OPP-2005-0123-0716).
(2014) [24] okreslili stezenie TBBPA i innych retardantow bromowanych w probkach gleby pochodzacych z uprzemyslowionych (glownie przemysl tekstylny i elektroniczny) terenow wschodnich Chin.
Rola gleby w zabezpieczeniu czystosci wod zbiornika wodnego w Dobczycach.
stwierdzili ponad 420 naruszen przepisow ochrony srodowiska przez firmy wydobywajace gaz lupkowy, w tym ponad 50 wyciekow niebezpiecznych plynow do gleby i wody [8].
Poza tym opuszczanie odwiertow prawie natychmiast po ich eksploatacji bez ich uprzedniego zlikwidowania stwarza potencjalne ryzyko wystapienia niekontrolowanych wyciekow mieszaniny chemikaliow i gazu, a w konsekwencji --skazenia gleby, wod powierzchniowych i infiltracji zanieczyszczen do wod gruntowych [18].
Skazenie gleby plynami poreakcyjnymi o duzym zasoleniu wplywa nie tylko na obnizenie uzyskiwanych plonow, ale moze przelozyc sie na zdrowie mieszkancow [47].