haar

(redirected from HAARS)
Also found in: Acronyms, Encyclopedia.

haar

(hɑː)
n
(Physical Geography) Eastern Brit a cold sea mist or fog off the North Sea
[C17: related to Dutch dialect harig damp]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

haar

Sea mist or fog that occurs over cold bodies of water.
Dictionary of Unfamiliar Words by Diagram Group Copyright © 2008 by Diagram Visual Information Limited
References in periodicals archive ?
Deur Philida se verwagtinge omtrent 'n nuwe bestaansmoontlikheid en haar hunkering na vrywording van onderdrukking verteenwoordig sy nog een van Brink se "chain of voices" van slawe wat nie stilgemaak kan word nie.
As kind het Mien en haar ouma 'n spesiale ritueel gehad van kis oopsluit, uitpak en stories vertel.
(As haar man as gesant die verre noorde toe moet gaan
In haar boek skryf sy oor haar eerste gevoelens: "Toe ek uitvind dat ek MIV positief is, het ek gedink ek is sterwend.
Ter wille van haar liefde vir Jason verraai sy haar vader en help die Grieke om die Vlies te buit.
Deur die loop van haar innerlike monoloog kom ons te wete hoe sy haar gereeld te buite gaan aan kitskos, net om alles 'n paar minute later op te bring.
Chandler (2005) beskou 'religious experience' en 'mystic experience' as ervarings van die sublieme, wat volgens haar nie wesentlik in aard van trauma verskil nie--die verskil is gelee in die evaluasie van die ervaring as positief en negatief:
"Ja, ek is die eienaar van hierdie plaas," se Rachel Cinana trots, nadat ons haar vertel het dat ons onderhoude voer met boere in ver afgelee gebiede wat nie telefonies bereik kan word nie.
Net in die proloog en die epiloog word ons verplaas na die gedagtes van Jakkie, haar seun.
In wals die 20-jarige Lusinda, die "blonde bom" wat sy lewe kom omverwerp met haar perfek gegrimeerde gesig, rondings in al die regte plekke en vol rooi lippies wat die verleidelikste, vuilste dinge fluister.
Dit is juis hierdie dialektiese spanning wat tussen die gemarginaliseerde vrou en haar ervaring van vervreemding ontstaan wat ons in hierdie artikel ondersoek.
Nou eers kan sy die swye verbreek oor hoe haar stiefpa haar diepste menswees aangetas het.