haere ra

haere ra

(hɑːərɛ ˈrɑː)
sentence substitute
goodbye!
[from Māori, literally: go away]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
Haere ra, e hika, koutou ko o matua Unuhia i te rito o te harakeke, Ka tu i te aroakapa Aku nui aku rahi e, Aku whakatamarahi ki te rangi!
Both poems follow, the tribute to the miners first: e te hunga mate, te run tekau ma iwa, nga kai kati waro ote Tai Poutini, i mate ai ki reira, ite whare tangata o Papatuanuku, haere, haere, haere ra!