haere ra

haere ra

(hɑːərɛ ˈrɑː)
sentence substitute
goodbye!
[from Māori, literally: go away]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
Haere ra, e hika, koutou ko o matua Unuhia i te rito o te harakeke, Ka tu i te aroakapa Aku nui aku rahi e, Aku whakatamarahi ki te rangi!
Both poems follow, the tribute to the miners first: e te hunga mate, te run tekau ma iwa, nga kai kati waro ote Tai Poutini, i mate ai ki reira, ite whare tangata o Papatuanuku, haere, haere, haere ra!
From the first welcoming haere mai to the final haere ra farewell, the land that the Maoris (the native people of New Zealand) call Aotearoa (Land of the Shining White Cloud) is extremely hospitable to its visitors.