hanap


Also found in: Acronyms, Wikipedia.

hanap

(ˈhænəp)
n
an ornately decorated medieval goblet or cup for drinking from
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
Translations
References in periodicals archive ?
Of twenty-eight wills surviving from 1350 to 1367, nine contained extensive clauses of this kind, and many others made a few such gifts of hanaps, a houplande or a surcot.
"Marami pong salamat sa ating mga kababayan at makakaasa kayo na pagbalik ko sa Senado ipagpapatuloy ko po ang pagtatayo ng mga hanap buhay para sa pamilyang Pilipino (Thank you our kababayan and I promise to pursue more livelihood projects when I return to the Senate,)" she added.
Sana 'yung dapat maging accountable, maging accountable, sana solusyon ang hanap," she said.
In 1984, he started "Hanap Buhay, Bagong Buhay, Isang Gunting, Isang Suklay" to teach unemployed Filipinos haircutting skills.
'As of this time wala po tayong nakukuhang impormasyon na ganyan, na merong kahit na isang involved na PNP, most probably baka pakikisama po 'yon or talagang hanap buhay o nagsa-sideline lang 'yong mga pulis natin 'dun,' he explained.
"Ang sabi ko 'pag may target kayo, paalamin mo lang ako, hanap ako ng pera, maglagay tayo ng unit there, sabihin natin six months lang.
Samantala dito sa Pilipinas, iyong mga oposisyon na mga walang silbi ay hanap ng hanap ng butas, bato nang bato ano,' he said.
He became known for hits as "Hanap Hanap Kita," "Basta't Mahal Kita," and "Ikaw Pala Ang Minamahal," that gave him an Awit Award for Best New Male Performance.
'Yung kuya na ayaw mawala ka sa tabi niya sa hospital tapos ung bunso hanap ng hanap sayo sa bahay kasi may lagnat din,' said the post which fans believed was written by Mama Shiela.