hwyl

hwyl

(ˈhuːɪl)
n
emotional fervour, as in the recitation of poetry
[C19: Welsh]
References in periodicals archive ?
BYDD digon o hwyl yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth nos Sadwrn, 21 Tachwedd, wrth i Fudiad Ffermwyr Ifanc Cymru ddod at ei gilydd i gystadlu yn eu heisteddfod flynyddol, Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc.
Mae eitemau fel dysgu geirfa Cymraeg i gapten tim pel-droed Abertawe a Chymru, Ashley Williams, a rhai o dim criced Lloegr a Chymru yn gymaint o hwyl i'w gwneud.
Mae yna ddigon o hwyl i'w gael ymhlith gweithwyr CWM Amgylcheddol ac maent wedi gweld ambell beth rhyfedd ymhlith y bagiau sbwriel.
He said: "I'm calling on thousands of Swansea fans to add their voices to ours at the Liberty Stadium - I believe Welsh hwyl can upset the Danes.
If you have never heard of the Welsh hwyl, then you soon will, thanks to a new campaign launched ahead of tomorrow's Wales v Ireland Six Nations rugby clash.
Claire Evans has thrown down the gauntlet to every man, woman and child to take on the Irish craic with plenty of Welsh hwyl.
Daniel Hwyl, 23, of Tanhouse Avenue, Great Barr, who admitted dangerous driving, driving while disqualified and having no insurance, was jailed for nine months and banned from the roads for 18 months.
Daniel Hwyl (23), of Tanhouse Avenue, Great Barr, who admitted dangerous driving, driving while disqualified and having no insurance, was jailed for nine months and banned from the roads for 18 months.
Our father,who art at the Millennium Hwyl be thy name Thy Grand Slam come Tries will be done By Jones,Peel and Williams Give us this day our Bread of Heaven And forgive us our offsides,as we ruck those who tresspass against us.
Ond erbyn hyn dw i'n teimlo 'mod i'n cael hwyl yng nghwmni mets," meddai Ywain.
Mae hi'n dymor y gwyliau ac mi gawn ni dipyn o hwyl Gwyl Biwmares nos Fercher.
Rasus Tregaron o Dairgwaith (S4C, 2pm) Byddwn yn ymuno yn hwyl ail ddiwrnod Rasus Tregaron - sydd yn cael eu cynnal ar drac rasio Tairgwaith yn Nyffryn Aman oherwydd y tywydd.