hwyl

hwyl

(ˈhuːɪl)
n
emotional fervour, as in the recitation of poetry
[C19: Welsh]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
Daw hwyl cuddio Iestyn i ben, ond os oedd o'n disgwyl croeso carped coch yn ol yn y Ty Pizza, mi fydd yn cael ei siomi.
Other locations for this summer's Hwyl Events include Llanelly House, the Plough Inn at Rhosmaen and the National Botanic Garden of Wales - with full details on these coming very soon.
Hwyl Hub, which was formally opened yesterday on Avenue de Clichy, is a "skill share programme" with large office space made for new business start-ups and freelancers.
MAE'R sioe gwis Gwefreiddiol, sydd newydd ddychwelyd am ail gyfres, yn llawn ffraethineb, hwyl a sylwadau crafog am straeon a phynciau sy''n ymddangos ar y we fyd eang.
He said: "I'm calling on thousands of Swansea fans to add their voices to ours at the Liberty Stadium - I believe Welsh hwyl can upset the Danes."
Hwyl's about this to put a smile back on your face?
Daniel Hwyl, 23, of Tanhouse Avenue, Great Barr, who admitted dangerous driving, driving while disqualified and having no insurance, was jailed for nine months and banned from the roads for 18 months.
Daniel Hwyl (23), of Tanhouse Avenue, Great Barr, who admitted dangerous driving, driving while disqualified and having no insurance, was jailed for nine months and banned from the roads for 18 months.
Our father,who art at the Millennium Hwyl be thy name Thy Grand Slam come Tries will be done By Jones,Peel and Williams Give us this day our Bread of Heaven And forgive us our offsides,as we ruck those who tresspass against us.
Rwan, 'Ymryson Canu' ydi'r gan sydd efallai yn cyfleu yr ysbryd yma orau i mi achos mae yna fynd yn y gan - mae hi'n teimlo fel can sydd yn carlamu, yn symud ymlaen gyda angerdd, egni a hwyl. Dychmygaf hon yn gan berffaith i godi'r hwyl a chodi'r canu mewn Noson Lawen.
Codi Hwyl S4C, 8.25pm Yn y gyfres newydd, bwriad Dilwyn Morgan a John Pierce Jones ydy hwylio'r Mystique o amgylch Ynysoedd Heledd a gorllewin yr Alban.
Rasus Tregaron o Dairgwaith (S4C, 2pm) Byddwn yn ymuno yn hwyl ail ddiwrnod Rasus Tregaron - sydd yn cael eu cynnal ar drac rasio Tairgwaith yn Nyffryn Aman oherwydd y tywydd.