id est


Also found in: Thesaurus, Financial, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to id est: inter alia

id est

(ˈɪd ˈɛst)
(Literary & Literary Critical Terms) the full form of i.e.

IE

or I.E.,

1. Indo-European.
2. Industrial Engineer.

-ie

var. of -y 2.

i.e.

that is.
[< Latin id est]

id est

A Latin phrase meaning that is, the full form of the abbreviation i.e.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Adv.1.id est - that is to say; in other words
Translations
References in periodicals archive ?
Una mosca, un loro o una ballena pueden ganar tiempo, o pueden tener tiempo, o pueden perder lamentablemente el tiempo, o pueden hacer tiempo, es decir, pueden, no solo vivir en el tiempo, sino vivirlo, id est, vivir el tiempo y ser conscientes de el?
This project addresses one of the thematic areas selected for funding projects outside the three (3) selected landscapes for investing in OP 6, id est, the Apiculture Production Chain.
La fonction Touch ID est presente sur l'appareil et permet aux utilisateurs d'avoir un acces rapide aux fonctions du telephone ainsi que de le proteger.
Le commentaire de Thomas dAEAquin [sz] Liber de caysus; features of an Explanatio in Three Commentaries from Around the End of the Middle Ages; commentaries on the Decalogue in the late middle ages; ospiritu ambulateo, id est racionis ductu.
41, 3: Potio uini, in quo fuerit eadem herba decocta (= splenios) <arquaticos> id est morbum regium, id est ictericon, cum difficultate urinae soluit, singultum cohibet et cauculos in uesica frangit.
nus X die 10 decembris 2001 libellum apud Tribunal Intereparchiale Graecorum Melquitarum primae instantiae exhibuit, quod die 28 octobris 2003, sententiam affirmativam tulit, id est, constare de errore in qualitate mulieris ex parte viri actoris.
2011), id est, for reducing computational time of DEM simulations.
gt;> certaines matieres de la foi, id est : n'arrivent pas
Cum ergo sint huiusce sideris, id est solis, duo maximi effectus, alter quo calore temperato iuvat mortalium vitam, alter quo iactu radiorum non numquam pestiferum virus immittit, duo eadem que cognomina circa singulos effectus propriis enuntiationibus signant, appellantes deum 'Iniov atque [TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII], quae cognomina utrique effectui apta sunt, ut sit '[TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII], id est a sanando .
Just after World War II, Creole especially initiated a policy of "Venezolanization," id est, "the hiring and promoting of Venezuelans to most positions in the company" (185).
45) Ne exasperati iracundi fiant, qui exemplo vestro patientiam discere debuissent (SEDULIO, Colossenses: 229C); Id est, ut non exasperati a vobis fiant iracundi, id est leves ad irascendum, sed vestro exemplo discant esse patientes (HAIMO, Colossenses: 762D); Ne coarctati ab eis delinquant in illos et Deum offendant (.