id est


Also found in: Thesaurus, Financial, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to id est: inter alia

id est

(ˈɪd ˈɛst)
(Literary & Literary Critical Terms) the full form of i.e.
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

IE

or I.E.,

1. Indo-European.
2. Industrial Engineer.

-ie

var. of -y 2.

i.e.

that is.
[< Latin id est]
Random House Kernerman Webster's College Dictionary, © 2010 K Dictionaries Ltd. Copyright 2005, 1997, 1991 by Random House, Inc. All rights reserved.

id est

A Latin phrase meaning that is, the full form of the abbreviation i.e.
Dictionary of Unfamiliar Words by Diagram Group Copyright © 2008 by Diagram Visual Information Limited
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Adv.1.id est - that is to say; in other words
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
Translations
References in periodicals archive ?
Tam enim omnipotens est, ut possit etiam de nihilo, id est ex eo quod omnino non est, bona facere, et magna et parva, et caelestia et terrena, et spiritalia et corporalia."
About 66 percent id est. two-thirds of rural households depend on both farm and non-farm income earning activities.
(25) Super De Trinitate, <<Expositio capituli secundi>>: <<Cum, inquam, sint tres partes, naturalis, quae est una earum, est in motu, in abstracta, id est versatur eius consideratio circa res mobiles a materia non abstractas [...] >> (Thomas Aquinatis,Super Boethium De Trinitate.
1, co.: "Quedam vero speculabilia sunt que non dependent a materia secundum esse, quia sine materia esse possunt, sive numquam sint in materia, sicut Deus et angelus, sive in quibusdam sint in materia et in quibusdam non, ut substantia, qualitas, ens, potentia, actus, unum et multa et huiusmodi; de quibus omnibus est theologia, id est scientia divina, quia precipuum in ea cognitorum est Deus.
La fonction Touch ID est presente sur l'appareil et permet aux utilisateurs d'avoir un acces rapide aux fonctions du telephone ainsi que de le proteger.
Por eso dice: "ahora que trato de los signos, digo que nadie preste atencion en ellos a lo que son (ne quis in eis attendat quod sunt), sino mas bien a que son signos (sedpotius quod signa sunt), es decir, que significan (id est quod significant)".
D.nus X die 10 decembris 2001 libellum apud Tribunal Intereparchiale Graecorum Melquitarum primae instantiae exhibuit, quod die 28 octobris 2003, sententiam affirmativam tulit, id est, constare de errore in qualitate mulieris ex parte viri actoris.