ileo-

(redirected from ile-)
Also found in: Medical.

ileo-

or before a vowel

ile-

combining form
(Anatomy) indicating the ileum: ileostomy.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Bu calismalarin sonucunda klasik bilgi olarak, "goruntuyu sag-sol ve ust-alt degistiren prizma ve ayna gozlugu araliksiz takildiginda goruntudeki ust-alt ve sag-sol degisim-beyindeki algilama degisikligi ile- duz olarak algilanir.