incriminator


Also found in: Thesaurus, Legal.
Translations

incriminator

nBeschuldiger(in) m(f)
References in periodicals archive ?
Nu pentru hazul lor, ci pentru potentialul incriminator. Cei care le "raportau" aveau intotdeauna grija sa se "distanteze" de asemenea atitudini "neprincipiale" si sa isi arate limpede dezaprobarea.
The Incriminator is a portable forensic laser system optimized for the demands of in-the-field forensics investigations.