inspan


Also found in: Thesaurus.

inspan

(ɪnˈspæn)
vb (tr) , -spans, -spanning or -spanned
1. to harness (animals) to (a vehicle); yoke
2. to press (people) into service
[C19: from Afrikaans, from Middle Dutch inspannen, from spannen to stretch, yoke; see span1]

inspan


Past participle: inspanned
Gerund: inspanning

Imperative
inspan
inspan
Present
I inspan
you inspan
he/she/it inspans
we inspan
you inspan
they inspan
Preterite
I inspanned
you inspanned
he/she/it inspanned
we inspanned
you inspanned
they inspanned
Present Continuous
I am inspanning
you are inspanning
he/she/it is inspanning
we are inspanning
you are inspanning
they are inspanning
Present Perfect
I have inspanned
you have inspanned
he/she/it has inspanned
we have inspanned
you have inspanned
they have inspanned
Past Continuous
I was inspanning
you were inspanning
he/she/it was inspanning
we were inspanning
you were inspanning
they were inspanning
Past Perfect
I had inspanned
you had inspanned
he/she/it had inspanned
we had inspanned
you had inspanned
they had inspanned
Future
I will inspan
you will inspan
he/she/it will inspan
we will inspan
you will inspan
they will inspan
Future Perfect
I will have inspanned
you will have inspanned
he/she/it will have inspanned
we will have inspanned
you will have inspanned
they will have inspanned
Future Continuous
I will be inspanning
you will be inspanning
he/she/it will be inspanning
we will be inspanning
you will be inspanning
they will be inspanning
Present Perfect Continuous
I have been inspanning
you have been inspanning
he/she/it has been inspanning
we have been inspanning
you have been inspanning
they have been inspanning
Future Perfect Continuous
I will have been inspanning
you will have been inspanning
he/she/it will have been inspanning
we will have been inspanning
you will have been inspanning
they will have been inspanning
Past Perfect Continuous
I had been inspanning
you had been inspanning
he/she/it had been inspanning
we had been inspanning
you had been inspanning
they had been inspanning
Conditional
I would inspan
you would inspan
he/she/it would inspan
we would inspan
you would inspan
they would inspan
Past Conditional
I would have inspanned
you would have inspanned
he/she/it would have inspanned
we would have inspanned
you would have inspanned
they would have inspanned
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Verb1.inspan - attach a yoke or harness to; "inspan the draft animals"
animal husbandry - breeding and caring for farm animals
yoke - put a yoke on or join with a yoke; "Yoke the draft horses together"
harness, tackle - put a harness; "harness the horse"
outspan - remove the yoke or harness from; "outspan the draft animals"
References in periodicals archive ?
My interest was in basketball and I found plenty of works by writers I had read inspan xml:lang="EN-GBSports Illustratedspan xml:lang="EN-GBmagazine.
Laat hy, wie nie vir Bavius haat nie, jou liedere, Mevius, lief he, en daardie einste een vosse inspan, en bokramme melk.
Geertruy, Buys se halfsuster, noem immers teenoor Buys dat: "[...] woorde kan hard werk as jy hulle reg inspan soos flukse osse.
12 -- Inspan Infotech, one of the largest IT distribution companies for motherboards and hardware components, has announced its aggressive focus on the distribution of ADATA 500GB AE800 Wi-Fi USB external hard drive (HDD).
Speaking at the launch, Sudhir S, Managing Director at Inspan Infotech, said:
Inspan launches Corsair HX1050 heavy-duty power supply in India, at Rs.
Vanaf "windharp" tot "selfoon" het daar kortsluitings plaasgevind en het die SMS-agtige kodes 'n inslag gevind in hierdie werk waar die digter 'n private verwysingsveld aanwend wat nie altyd vir die leser toeganklik is nie en wat gereeld Engelse woorde inspan. Daar is wel 'n skakeling met vorige temas, alhoewel hier afgeskaal: die kunste, liefde en passie, verganklikheid.
Dit is dalk die bundel se interessantste eienskap: dat selfs wanneer Stockenstrom haar talige talent inspan (die metafore, die berekende strukture, die klankrykheid, die asprisse humor), word die leser steeds nader aan die onderwerp gebring, word die onderwerp ontbloot in sy nietalige hier-heid.
21 -- Inspan Infotech, one of the largest IT distribution companies for motherboards and hardware components, launches SX300 mSATA Solid State Drive from ADATA.
Die kunstenaar omskep dikwels dit wat privaat en pynlik is tot kuns, kan selfs, soos Opperman (1959:147-148) aandui, doelbewus nuwe ondervindings najaag, vriende en artistieke tegnieke op berekende wyse inspan, die een liefdesverhouding na die ander verbruik (ook die eie menswees!)--alles ter wille van die kuns.