jiz


Also found in: Acronyms, Wikipedia.

jiz

(dʒɪz)
n
a wig
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Meanwhile, Jiz and Perez were recipients of the 2017 Outstanding Young Scientist Award for medical sciences and civil and environmental engineering, respectively.
Celkove jiz tak nevyhovujici bezpecnostni situaci v subsaharske Africe (83) v pripade Mali zkomplikovaly a zhorsily navic dva faktory, ktere se staly nezbytnou podminkou pro nasledujici vyvoj.
Jiz II (BS Molecular Biology and Biotechnology, UP Diliman); and Mr.
Doktorat pote ziskala v roce 2012 jiz na Masarykove univerzite v Brne.
Detaily v [7], Z hypotezy o proporcnosti permanentni spotreby vzhledem k permanentnlmu prijmu vyplyva [C.sub.t] = [beta][Y.sup.P.sub.t] + [C.sup.T.sub.t], [C.sup.T.sub.t] Ize vnimat jako nahodnou slozku modelu, ktery pak bude zahrnovat jiz pouze meritelne veliciny.
Ten years later, with four features, three shorts, and two hundred and counting sex scenes under their belt featuring some of today's most dynamic performers, including queer adult film stars Jiz Lee, Dylan Ryan, and Shawn AKA Syd Blakovich, there is certainly a lot to celebrate.
Samotny koncept "ramcove zeme" neni novy, ale funguje jiz v oblastech porizovani schopnosti (SD) nebo generovani schopnosti (napr.
"Enterprise Architecture" a prave tento pristup posledni dobou silne konverguje s myslenkami procesni orientace, jez jsou dnes jiz fakticky jeho integralni soucasti.
V textu jsou zodpovidany dve vyzkumne otazky: (1) Jak NATO zohlednilo koncept StratComu ve sve politice (ve vyznamu policy), a to zvlaste ve vztahu ke svym protipovstaleckym operacim?; (2) Vyuzilo jiz NATO strategickou komunikaci ve svych protipovstaleckych operacich?
WHAT YOU THOUGHT ABOUT OUR GENDEROUEER COVER FEATURING JIZ LEE: