Jun

(redirected from jun proto-oncogene)
Also found in: Medical.

Jun

abbreviation for
1. June
2. Also: jun junior

Jun

or Jun.,

June.

Jun.

Junior.
Translations
الأصْغَر سِنَّاشَهْر يونيو: حُزَيْران
červenmladší
jrjun
birželis
junijsjuniors, jaunakais

Jun

abbr
of June
of juniorjr., jun.

Jun

written abbreviation
1. June.
2. Junior.