ka pai

ka pai

(ˌkɑː ˈpaɪ)
sentence substitute
NZ good! well done!
[Māori]
References in periodicals archive ?
And so I say, ka pai, Josie Butler, for taking a stand.
NZNO's policy analyst Maori Leanne Manson replies: Ki oku nei whakaaro, ka pai tou te whakaaro o Dafil, ka pakari te korero o te tuhinga--Zn my opinion, it was great to see Daril using Maori to strengthen his article.