Lighty

(redirected from laaitie)

Light´y

    (līt´ŷ)
a.1.Illuminated.
References in periodicals archive ?
The book introduces children aged 5 to 7 to Ruby, a little girl who learns how to save electricity by interacting with four special friends in her home - Laaitie the Light Switch; Hottie the Hot Tap; Freddie the Fridge; and TiniRimote, the television remote.
Jy lees hoe Jesus deur Satan versoek word: "As Kgosi die Laaitie van God is, wip af
In die onderhoud se Miles verder: "Ek het dit geskryf vir laaities soos ek, wat teen die establishment is en miskien cowboy-boeke gelees het.