lappie

lappie

(ˈlæpɪ)
n
South African a rag or cloth
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
Like a lappie in safe-mode, the brain at rest is nonetheless still active, but rid of outside stimulation.
Die kleinboere en kleihuiseienaars sit soos 'n gemeente stil en luister toe die langasempie soos 'n engel uit 'n lappie mielies aangevlieg kom en hom op die ingenieurskaart neerplak.
Tog hunker die hoofpersoon dikwels terug na die plaas, wat net nog in sy kop bestaan en gekonkretiseerd (en verkleind!) herkenbaar gemaak word in die beskrywing van die lappie grond in die middel van die stad waar hy sonder noemenswaardige sukses plante aan die gang probeer hou.
The Spears, who play in the country's Top League, have a history of employing South African players, with Springboks star Duane Vermeulen having been on their books recently, as has international squad flanker Lappies Labuschagne.
Children's programming on Koowee will also be available every morning and afternoon and GOtv viewers can look forward to seeing friendly and lovable characters such as Tjiff and Tjaff, Lappies, Pikin and Zimzim.
We'll call him Lappies. I met him in Bloemfontein, a town halfway between Johannesburg and Orania.
India, May 3 -- These new breed of Dell Inspiron lappies ( 13R, 14R, 15R, 17R and M501R) are reportedly hard to distinguish from their look-alike non-R series counterparts.
His fall was broken when he hit the canopy of a pickup truck belonging to Lappies Labuschagne, the owner of the house.
Voordat ons die eerste veepos bereik sien ons van ver al die helder lappies oranje blomme voor 'n klein huisie, half baksteen, half riffelyster.
Thanks to Graceland for hooking up the free passes; it saved us close to $300 on the entry fee, which was all blown that night on beer and lappies at ....
Het idee dat het leven uiteindelijk een reis is, blijkt bijvoorbeeld in de vertellers aanhaling van Pessoa in Return to Paradise (76): "To live is impossible; to travel perhaps ...", of in de woorden van Outa Lappies in Dog Heart (165): "Life is a journey [...] It is a never-ending story.