lub


Also found in: Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.

lub.

1. lubricant.
2. lubricating.
3. lubrication.
Random House Kernerman Webster's College Dictionary, © 2010 K Dictionaries Ltd. Copyright 2005, 1997, 1991 by Random House, Inc. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
rozporzadzeniami [6,55] substancja rakotworcza to substancja powodujaca powstanie raka lub zwiekszajaca czestotliwosc jego wystepowania.
Obejmuja one wiedze z zakresu identyfikacji zagrozen w powiazaniu z danym procesem technologicznym, wyboru stanowisk pomiarowych i grup zawodowych do oceny narazenia, zaplanowania pomiarow z uwzglednieniem zmiennosci stezen lub natezen czynnika w czasie i przestrzeni stanowiska pracy, charakteru ich dzialania i postaci wystepowania oraz definicji wartosci dopuszczalnych, z ktorymi porownuje sie wyniki pomiarow.
Wsrod danych dotyczacych narazenia na konkretnych stanowiskach pracy gromadzone sa informacje o rodzaju czynnika, czasie narazenia (sredni czas narazenia w trakcie zmiany roboczej i liczba dni narazenia w roku na danym stanowisku pracy), stezeniach lub natezeniach czynnikow zmierzonych na stanowisku pracy oraz ilosci substancji chemicznej stosowanej w ciagu roku.
LUB with networks in 450 districts across the country, feels that the current atmosphere in the country was not "conducive" for Micro, Small and Medium (MSME) sector and the issue will be discussed at length during three-day event at Nagpur beginning August 16.
Overall, Mehrunisa V Lub U is a film to be reckoned with.
On the other hand, other movies including Mehrunisa V Lub U, Transformers and Pirates of Caribbean also did good business.
Land use is a major reason for current levels of nitrate contamination in the LUB. First, the area has a history of intensive farming practices using fertilizers and field irrigation methods.
Badania psychologiczne coraz czesciej staja sie elementem procedur orzeczniczych dotyczacych mozliwosci wykonywania pracy lub okreslonych czynnosci na roznych stanowiskach.
LAHORE, July 03, 2009 (Balochistan Times) -- The LPG marketing companies Lub Gas and Mehran LPG on Friday increased their nationwide ex-plant prices by Rs 105 per 11.8kg cylinder, following the 22 percent raise in local LPG prices.
LAHORE, July 03, 2009 (Frontier Star) -- Owing to the increase of 22 percent in local LPG producer prices, LPG marketing companies Lub Gas and Mehran LPG have increased their nationwide ex-plant prices by Rs 105 per 11.8kg cylinder with effect from Friday.