mallanders

mallanders

(ˈmæləndəz)
n
(Veterinary Science) a variant spelling of malanders
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Ffon 01758 750238 JONES -- ANN ELLEN, Mai 27, 2013 yn dawel yng Nghartref Nyrsio Glan Rhos, Brynsiencyn, Ynys M on o Mallanders, Capel Coch, (gynt o Bro Dawel, Tynygongl) yn 104 mlwydd oed.