matlo

matlo

(ˈmætləʊ) or

matlow

n
(Nautical Terms) variant spellings of matelot
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Rre Baatweng o tlhalositse mo potsolotsong le BOPA gore le ntswa ba sale ba solofeditswe ngogola go agelwa matlo a boroko jwa barutabana kwa sekoleng sa Parwe Junior Secondary le matlwana a borutelo mo sekoleng se sebotlana sa Tamocha nako kgolo ke eno.
In this instance Guma illustrates an old Sesotho adage, Matlo ho tjha mabapi (Neighbours (must) help one another).