mered


Also found in: Thesaurus, Legal, Idioms, Encyclopedia, Wikipedia.

mered

(mɪəd)
adj
purified or refined
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
Zurich Insurance announced the appointment of Saad Mered to CEO and chief agent of Zurich Canada, effective Oct.
MERED - DYN AR DAN Golygwyd gan Eluned Evans, Rocet Arwel Jones (Y Lolfa, PS9.99) Bu Mered farw ym mis Chwefror 2015, blwyddyn y cyfeirir ati yn y cyflwyniad i'r gyfrol fel "blwyddyn flin", neu "hen fleiddiast o flwyddyn", i ddefnyddio geiriau Twm Morys.
Gan TUDUR H JONES tudur.jones@trinitymirror.com MI fyddai Meredydd Evans - Mered - yn edrych ymlaen dwi'n siwr at weld Cymru'n cystadlu ym mhencampwriaethau pel-droed Ewrop fis nesaf.