mevrou


Also found in: Wikipedia.

mevrou

(məˈfrəʊ)
n
a South African title of address equivalent to Mrs when placed before a surname or madam when used alone
[Afrikaans]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
This guilt as a result of a legacy of Apartheid was highlighted when one of the elderly women addressed me as 'Mevrou ' [Mrs].
On the occasion, he starts, 'Nee, nee, mevrou, die wind is te ...
I get it the till lady made a mistake, and all she could do say" Ek is jamer mevrou", while the mangers watched, trying to console the white lady.
As jong student het die skrywer Nico van Suchtelen (1983) byvoorbeeld tydens sy verblyf op Walden 'n klavierkonsert in die huis van mevrou Van Eeden bygewoon:
Mevrou Spies yanks the dangling chain and he is sucked down the gurgling throat of the toilet.
Mevrou bring toe mos vemore die nuwe boek daar aan met ons stories en resepte.
Sarah Raal, then as mevrou Snyman, (4) first made her war memories public as a series of articles which appeared in Die Burger from 5 December 1936 to 6 February 1937.
Gone are the days when black older women were indoctrinated with the ideology that the only way to making a living is by landing a cleaning job at a meneer or mevrou's house.
Een van die vorige meester se dissipels, mevrou Tanaka, verkry verligting omdat sy gelag het vir die absurditeit van die vorige leermeester se woorde en dade (Viljoen, 1996:148) en omdat sy klaarblyklik geleer het om haarself, diegene om haar en haar geestelike lewe nie so ernstig op te neem nie.
Skorrie Morrie) en aan ander karakters skunnige name (oom Tolletjies Holletjies, Antie B of Antie Boudjies, dit wil se meneer en mevrou Apie) of 'n beskrywende naam te gee (soos in die geval van die "glamour girl" Sexie Smith).
Daar is verskeie verwysings na die probleem wat karakters soos Lina (79) en Mevrou Buitendacht, die vroedvrou (67), het om die waarheid teenoor hulle self te erken.
Hier raak sy bevriend met die optimistiese Ella Nkhoma wat VIGS het en mevrou Dube wie se seun haar in die hospitaal kom aflaai en nie weer sy opwagting maak nie.