misken

misken

(ˌmɪsˈkɛn)
vb (tr)
to be unaware or ignorant of
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
In Daraa, terrorist groups located in al-Soura town launched a number of rocket shells on Izraa city, a number of the shells landed on an olive press on the road between Izraa and Sheikh Misken and in the vicinity of the grain silos in the Izraa.
Die aandag sal gerig wees op die literere vergestalting van 'n mens-natuurverhouding waarbinne verskille gerespekteer word, sonder dat hierdie verskille gebruik word om enige vorm van dominansie te regverdig en sonder om kontak of verbintenis met die Ander te misken.
The eight fighters were killed in the town of Sheikh Misken in Daraa on Thursday, the Syrian Observatory for Human Rights said.
Englander's story addresses the question: can one be a murderer (for the record Tendler has also beaten Shimmy to within an inch of his life) and a misken deserving of free fruit?
Entendidos como sequencias de figuras justapostas distintas que incluem uma narrativa, seja por si mesmas ou combinadas com textos (Hayman-Pratt apud Misken, 2007) quadrinhos conjugam elementos verbais e imageticos; ou simbolos e icones.
I remember we went up a tunnel, then opened into a courtyard that had attached houses both sides of a path up the middle, leading to toilets and a misken.
Die belangrikheid van die oorlog vir die vorming van 'n Afrikaanse identiteit kan nie misken word nie.
(57.) In Hebrew the terms: anawim, poor, humble, oppressed; dal, weak, poor; rash, poor, needy; ebyon, in want, needy; and misken, dependent, socially inferior, all treat various aspects of a similar concept and are often used interchangeably (cf.
Pendukeni Ithana, gese: "Vroue en kinders ervaar wantroue, beledigings en trauma as dit kom by die kriminele regstelsel wat deur sy rigiede reels en veronderstellings die emosies van 'n slagoffer misken. Die breinkind van die aanklaer en die maatskaplike werker op Walvisbaai is 'n oorwinning vir slagoffers en kwesbare getuies."
Die andere erken of misken? Kritiese notas rondom Saam in Afrika, Theologia Evangelica 26 (3) 1993, 3-9.
Die "oorkoepelende titel" sinspeel op die oorkomste tussen die twee tekste: hoewel hulle in verskillende tydperke en op verskillende plekke afspeel, is die hoof-karakter in albei tekste 'n ongetroude vrou van om en by die dertig, 'n sielvolle "oujongnooi" wat as sodanig misgekyk en misken word deur die mans en getroude pare om haar.
Tens of militants were killed in the town of Sheikh Misken in Daraa on Thursday, the Syrian Observatory for Human Rights said.