nodus

(redirected from nodi)
Also found in: Medical, Acronyms, Encyclopedia.

no·dus

 (nō′dəs)
n. pl. no·di (-dī)
A difficult situation or problem; a complication.

[Latin nōdus, knot; see ned- in Indo-European roots.]

nodus

(ˈnəʊdəs)
n, pl -di (-daɪ)
1. a problematic idea, situation, etc
2. another word for node
[C14: from Latin: knot]

no•dus

(ˈnoʊ dəs)

n., pl. -di (-dī).
a difficult or intricate point or situation.
[1720–30; < Latin nōdus knot]
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Mae Ifan Morgan Jones newydd drafod hyn ar Nation Cymru yn nodi sut mae angen defnyddio hyn fel gwrthbwynt i genedlaetholdeb difaol Seisnig.
Mae'r blaenwr chwedlonol yn dathlu ei ben-blwydd yn 70 oed ac ym mis Hydref mi fydd cefnogwyr y Scarlets yn nodi deugain mlynedd ers i Delme arwain Llanelli i fuddugoliaeth enwog o 9 - 3 yn erbyn Seland Newydd ym Mharc y Strade ym 1972.
I nodi anghenion bwyd, i wneud cais am ddefnyddio'r ffn, y cyfrifiadur a'r llyfrgell - mae'r holl ffurflenni hyn yn uniaith Saesneg.
Mae'r cerddi hefyd yn nodi penblwyddi Dafydd Iwan yn 70; y Prifardd Twm Morys yn 50; yn ogystal a charreg filltir sylweddol y flaenores a'r heddychwraig o Ben-y-groes, Dilys O'Brien Owen, yn cyrraedd ei 100 oed y llynedd.
Ar gyfer ffurflenni mae'r rheol; y rhai lle mae dynion yn gorfod nodi eu bod yn Monsieur, a merched yn gorfod dewis rhwng yr un sy'n deud eu bod yn yn briod (Mme) a'r un sy'n deud eu bod yn sengl (Mlle).
30pm Daw'r rhaglen arbennig hon yn fyw o'r Senedd ym Mae Caerdydd i nodi 20 mlynedd ers y refferendwm ar ddatganoli ym 1997.
Er bod mis wedi gwibio heibio ers ein blwyddyn newydd ni yma yng Nghymru, mae Blwyddyn Newydd Tsieina yn nodi bod Blwyddyn y Mwnci yn cychwyn ddydd Llun.
WRTH i ni nodi 30 mlwyddiant dechrau Rhyfel y Falklands, mae llawer o deuluoedd yng Nghymru, gweddill y Deyrnas Unedig, Yr Ariannin ac ynysoedd y Falklands yn parhau i fyw yng nghysgod tywyll y brwydro.
Ond difyr darllen am agweddau Llafur yn Llundain gan Vaughan, wrth iddo nodi fod Jack Straw yn gwrthod popeth roedd Ron Davies yn ei gynnig ar y pryd, gan fynnu mai Ysgrifennydd yn hytrach na Phrif Weinidog fyddai'n rheoli'r Cynulliad yn ei flynyddoedd cynnar.
Cafodd y ffilm ei seilio ar nofel Philippa Davies, The Gritties, a'i darlledu ar S4C am y tro cyntaf yn Chwefror 2015 i nodi union 30 mlynedd ers diwedd y Streic ym 1984/85.
Tenders are invited for construction of road from kamardaha nodi badh to bansberia via bagpara under orphuli g.