notitia

(redirected from notitias)

notitia

(nəʊˈtɪʃɪə)
n
(Ecclesiastical Terms) a register or list, esp of ecclesiastical districts
[C18: Latin, literally: knowledge, from notus known]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Quamquam, si illa de quibus disputatum est vera sunt, nihil attinet de adsensione omnino loqui; qui enim sequuntur, nec memoriamsine adsensione posse constare nec notitias rerum nec artes; idque quod maximum est, ut sit aliquid in nostra potestate, in eu qui rei nulli adsentietur non erit [...] Omnioque ante videri aliquid quam agamus necesse est eique quod visum sit adsentiatur.
E importante notarmos que as nocoes das coisas (notitia rerum) estao postas, nesta sequencia, posteriormente a propria percepcao das coisas evidentes.
Actrix enim notitias circuscriptas affert turn quoad viri indolent nullatenus ad dialogum atque ad communionem proclivem turn quoad fastidium ab eodem erga pueros patefactum: <<E sempre stato difficilissimo, per non dire impossibile, entrare nel suo intimo [...] D.
Here is the Latin text: "Mens ergo ipsa sicut corporearum rerum notitias per sensus corporis colligit, sic incorporearum per semetipsam.
Congregatio dein omnes notitias utiles exquisivit ab Exc.mo Episcopo, quae tandem die 7 iunii 2011 transmissa sunt.
CD 32), qui eas ne supprimat, nisi audito Consilio presbyterali; antequam decretum suppressions ferat, Episcopus necessarias notitias et probationes exquirat, atque, quantum fieri potest, eos audiat quorum iura laedi possint (cf.
Quaestio autem est utrum ipsi tempestive a perito in iure canonico vel a competenti auctoritate opportunas notitias in re exquisiverint, necne.
1 mittere, de mandato Romani Pontificis, epistulas convocationis et ordinem rerum agendarum uniuscuiusque coetus Synodi, necnon documenta, instructiones et notitias ad eundem coetum spectantia;
In discussione argumenti fas est cuilibet Patri, de consensu Praesidis Delegati et ordine ab eo statuto, explicationes et notitias petere sive a Relatore sive praesertim a Secretario Speciali.