obiit


Also found in: Wikipedia.

obiit

(ˈɒbɪɪt; ˈəʊbɪɪt)
vb (intr)
he died or she died
Mentioned in ?
References in classic literature ?
HEAR UNDERNEAD DIS LAITL STEAN LAIS ROBERT EARL OF HUNTINGTUN NEA ARCIR VER AS HIE SAE GEUD AN PIPL KAULD IM ROBIN HEUD SICK UTLAWS AS HI AN IS MEN VIL ENGLAND NIDIR SI AGEN OBIIT 24 KAL.
apud Maiorgam VII kalendarum ianuarii sub era MCLXXXXVI anno quo obiit.
11: 'languens in quadam infirmitate que dicitur le Agu pre cuius angustia cecidit in frenesim et extraxit cultellum suum et percussit se ipsum in pectore ita quod in crastino inde obiit.
Sallustius diem obiit quadriennio anteActiacum bellum>>.
Seranus quoque ei suffectus in uinculis misere obiit, post has dua e immensae insulae qua rum altera Porne : altera autem Solol ambitu milliariorum trium millium .
The answer lies in another parallel expression Smith cites in his commentary: beate vixit, beate obiit (1975, ad loc).
nempe cholica, dolore articulorum, calculo, haemorrhoidibus, febri iasthmate, capitis dolore, pituita, sanguinis vomitatione, denique pediculi undique scantentibus exersus, infelicissime ac foedissime obiit.
Hay ciertas formas de decir caracteristicas del subjuntivo, que se declaran mas elegantemente por medio de las particulas 'pois' y 'despoys' que por medio de 'como' o con gerundio; por ejemplo "Nam me espanto fallardes tam ousadamente, poys soys soldado", Non miror quod loquaris tam audaciter, siquidem es miles; "Morreo ao primeyro de setembro, despoys de ser Papa sete annos, ou avendo sete annos que era Papa", Obiit prima die septembris, postquam septenio Sumus Pontifex fuerat.
The entry reads "vir insigniss, bellica virtute, ac morum comitate, obiit Ulyssipont, anno aetatis 78, 1735, mense Octobris" (a man of the most remarkable military prowess, and affability of manners).