oojamaflip

Related to oojamaflip: thingamajig, thingamabob

oojamaflip

(ˈuːdʒəməˌflɪp)
n
slang a thing whose name is temporarily forgotten
[C20: of unknown origin ]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Mae Oojamaflip yn deillio o Futurelab - elusen o'r radd flaenaf ym maes ymchwil a datblygu - sy'n gweithio ym maes technoleg dysgu.Bydd Oojamaflip yn mynd ati i adeiladu system ddysgu cynnar a all weddnewid y ffordd y mae plant yn dysgu darllen ac yn dysgu mathemateg.O dan y system hon, cyfunir adloniant rhyngweithiol a chwarae gyda theganau deallus.Mae'r teganau hyn yn rhai 'call': maent yn siarad a'i gilydd ac yn siarad a'r plentyn, maent yn gwybod pan fyddant yn yr un lleoliad, ac maent yn gallu eu diweddaru eu hunain drwy'r Rhyngrwyd, drwy gyfrifiadur neu drwy deledu cebl.
It was a sort of plastic oojamaflip that costs about pounds 3 secondhand but, if you want it new, you have to buy the entire car.