oosperm


Also found in: Medical, Wikipedia.
Related to oosperm: zygotic

oosperm

(ˈəʊəˌspɜːm)
n
(Biology) a fertilized ovum; zygote
Translations

oosperm

n. oospermo, óvulo fecundado.