oubaas

oubaas

(ˈəʊˌbɑːs)
n
South African a person who is senior in years or rank
[Afrikaans]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
[...] maar toe Jakob nader staan en dit waag om te se dat die weer mooi lyk, het die oubaas hom so verwilder dat die jong, wat saam met hom op die plaas grootgeword het, brom-brom na die struis toe gespat het om sy nood daar te gaan kla (23).
Daarteenoor word die ouman Periplecomenus in MG net Oubaas, die vindingryke slaaf Palaestrio Rakker, en die vrou Philocomasium, sowel as die prostituut Erotium in Men.
Known as 'Oubaas' by the students, he was enormously popular, and was called one of the 'Big Three', the other 2 being Charles Saint (surgery) and Cuthbert Creighton (obstetrics and gynaecology).
Oubaas Beckett het besluit die boom dra nie meer vrugte nie ...
Helena Rabie, Kristin Henning, Pierre Schoeman, Nico de Villiers, Gert H J (Oubaas) Pretorius and Mark Cotton provide guidelines for using ABC and recount their experience with suspected ABC HSR.
Raakpunte met Nag van Legio is weer te sien in uitsprake in soortgelyke situasies onder andere: "Gee haar Juice" (61), wanneer die kind aangeval word, teenoor "Lem hom" in Legio wanneer Oubaas Menge praat.
Fugard's new play, "Booitjie and the Oubaas" (Boy and the Old Man) is a production of the Baxter Theater in Cape Town, directed by Janice Honeyman.
(1.) Another speaking baboon, 'Oubaas,' has called for "Baboon Empowerment" in two articles by John Scott: "Cape baboons are thrilled to hear they will get poverty relief" (29 March 2005) and "Why not empower baboons to put the bite on mountain muggers?" (21 April 2005).
Hiernaas merk die skrywer/digter Breyten Breytenbach by die begrafnis van sy moeder op dat "Oubaas" (sy pa) en Uys (Krige?) albei 'n donker bril dra: "The two of them looked like Maria godfathers."
The first Professor of Medicine, Professor A W 'Oubaas' Falconer, from Aberdeen, Scotland, established the then Division of Medicine at the new UCT Medical School in February 1920.
Helena Rabie [1], FCP (Paed) Kristin Lorenc Henning [1], MB ChB, DCH Pierre Schoeman [2], MB ChB, MMed (Clin Path) Nico de Villiers [2], PhD (Hum Gen) G H J (Oubaas) Pretorius [2], PhD (Biochem) Mark F Cotton [1], PhD
Doeltekslesers is oor die algemeen nie bekend met die spesifieke kulturele situasies wat soins indirek beskryf word nie, byvoorbeeld deur die gebruik van die aanspreekvorme "baas", "oubaas" en "mies".