Pagod


Also found in: Thesaurus, Legal, Encyclopedia.
Related to Pagod: pagoda

Pa´god


n.1.A pagoda.
2.An idol.
Webster's Revised Unabridged Dictionary, published 1913 by G. & C. Merriam Co.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Mahal na mahal ko kayo...pero pagod na rin si Mama,' Sharon admitted.
When asked for his message for Gerald, Dennis said: "Parang nakaapat na text na ako dun, hindi siya sumasagot Dapat sagutin mo naman 'yung text ko." When asked for his advice for Julia, Dennis shared, "'Nung huli naming usap sabi ko sa kanya na hayaan mo na muna 'yan anak tutal pagod ka na sa pagtratrabaho, bakit 'di ka muna magbakasyon?
As to why he decided to finally settle down, the once-troubled actor said: "Pagod na ako sa laro, sa pag-party.
'Talagang totoo 'yun sinasabi nila-na kahit pagod na pagod ako pag-uwi ko, but when I see Lana, I feel happy and content, at parang may bagong energy to play with her and to take care of her,' he continues.
PAGOD syndrome and vascular anomalies: is a defect embryonic angiogenesis?
Kahit hindi naman ako 'yung lead role, pumunta at nanood pa rin siya, considering kakatapos lang ng budget season sa Senado (so) sobrang pagod siya," he told Bulletin Entertainment in an interview.
"Second recognition ko ito so it goes to show na worth it 'yung hirap at pagod sa pagiging artista," Alden told GMA's Nelson Canlas in an interview before he left for South Korea.
"Sinadya ko talaga hindi magtanong ng direkta tungkol sa insidente kasi pakiramdam ko lang, pagod na pagod na ito kasi lahat ng tao nagtatanong tungkol sa insidente," she said.
'Gusto ko pong makatulong sa mga batang nangangailangan ng aking serbisyo kahit ako'y pagod sa school, pagod sa bahay, [yung pagtulong ko], nagbabalot, nagsasandok ng kanin [sa Central Kitchen], masaya na po ako[I want to help the children who need my serviceeven if I'm tired serving at school, tired working at home, I do enjoy helping at the Central Kitchen during food preparations],' she said.
'Wala siyang nararamdaman kung 'di palaging pagod. Hindi mo ba napapansin palaging pagod.