pakihi

pakihi

(ˈpɑːkiːhiː)
n
(Physical Geography) NZ an area of swampy infertile land
[Māori]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
Mauria mai ana e ia te matau o te rua tekau tau e mahi ana i roto i nga pakihi me nga mahi whakahaere, he matanga ia i te rangai hangarau mohiohio, whakawhitiwhiti korero.
He Matanga Hangarau a Vanessa Clark 20 tau ia e mahi ana i nga pakihi me nga mahi whakahaere me te 15 tau e mahi huri noa ana i te ao i te ahumahi Hangarau Mohiohio, Whakawhitiwhiti Korero.
Ka Pakihi Whakatekateka o Waitaha: The Archaeology of Canterbury in Maori Times.
Kei te hoki ratou ki o ratou whenua, e whakarite ana i nga tuituinga mahi tahi, e haria ana o ratou hua ki nga makete o te ao, a, ma konei e kitea ana te whakatutanga o nga pakihi whai putea, pumau hoki te noho i runga i nga tikanga Maori."