pampoen

pampoen

(ˌpamˈpʊn)
n
1. (Plants) a pumpkin
2. informal a fool
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Poenskop: short for pampoen kop: literally "pumpkin headed" Siffie: a slow-moving mollusc of the genus Haliotis Skoppejag: phonetic Afrikaans rendering of the English name "skipjack".
ons dra die gene van die dood / maar ook die dese van die lewe (118) aan stront is geen salf te smeer nie (188) Die plasing van foto's (soos die digter wat 'n pampoen vashou) neem ons na die werklikheid.
Hier dink 'n mens aan verhale soos "'n Buitengewone pampoen" (p.