pampoen

pampoen

(ˌpamˈpʊn)
n
1. (Plants) a pumpkin
2. informal a fool
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Poenskop: short for pampoen kop: literally "pumpkin headed" Siffie: a slow-moving mollusc of the genus Haliotis Skoppejag: phonetic Afrikaans rendering of the English name "skipjack".
Die plasing van foto's (soos die digter wat 'n pampoen vashou) neem ons na die werklikheid.
Die groep gedigte in afdeling drie werk deurgaans met elemente van vervreemding, waardeur die alledaagse ('n vlieg, 'n pampoen, 'n vark, 'n kweper, onder andere) deur die gebruik van die wetenskaplike Latynse naam op 'n afstand geplaas word.