pancreatalgia


Also found in: Medical.
Related to pancreatalgia: pancreatolysis
Translations

pan·cre·a·tal·gi·a

n. pancreatalgia, dolor en el páncreas o en una región cercana.
English-Spanish Medical Dictionary © Farlex 2012