parch


Also found in: Thesaurus, Legal.

parch

 (pärch)
v. parched, parch·ing, parch·es
v.tr.
1. To make extremely dry, especially by exposure to heat: The midsummer sun parched the earth. See Synonyms at dry.
2. To dry or roast (corn, for example) by exposing to heat.
v.intr.
To become very dry.

[Middle English parchen.]

parch

(pɑːtʃ)
vb
1. to deprive or be deprived of water; dry up: the sun parches the fields.
2. (Physiology) (tr; usually passive) to make very thirsty: I was parched after the run.
3. (Cookery) (tr) to roast (corn, etc) lightly
[C14: of obscure origin]

parch

(pɑrtʃ)

v.t.
1. to make extremely or completely dry, as heat, sun, and wind do.
2. to make thirsty.
3. to dry (beans, grain, etc.) by exposure to heat without burning.
4. to dry or shrivel with cold.
v.i.
5. to suffer from heat, thirst, or need of water.
6. to undergo drying by heat.
[1350–1400; Middle English perchen, of uncertain orig.]

parch


Past participle: parched
Gerund: parching

Imperative
parch
parch
Present
I parch
you parch
he/she/it parches
we parch
you parch
they parch
Preterite
I parched
you parched
he/she/it parched
we parched
you parched
they parched
Present Continuous
I am parching
you are parching
he/she/it is parching
we are parching
you are parching
they are parching
Present Perfect
I have parched
you have parched
he/she/it has parched
we have parched
you have parched
they have parched
Past Continuous
I was parching
you were parching
he/she/it was parching
we were parching
you were parching
they were parching
Past Perfect
I had parched
you had parched
he/she/it had parched
we had parched
you had parched
they had parched
Future
I will parch
you will parch
he/she/it will parch
we will parch
you will parch
they will parch
Future Perfect
I will have parched
you will have parched
he/she/it will have parched
we will have parched
you will have parched
they will have parched
Future Continuous
I will be parching
you will be parching
he/she/it will be parching
we will be parching
you will be parching
they will be parching
Present Perfect Continuous
I have been parching
you have been parching
he/she/it has been parching
we have been parching
you have been parching
they have been parching
Future Perfect Continuous
I will have been parching
you will have been parching
he/she/it will have been parching
we will have been parching
you will have been parching
they will have been parching
Past Perfect Continuous
I had been parching
you had been parching
he/she/it had been parching
we had been parching
you had been parching
they had been parching
Conditional
I would parch
you would parch
he/she/it would parch
we would parch
you would parch
they would parch
Past Conditional
I would have parched
you would have parched
he/she/it would have parched
we would have parched
you would have parched
they would have parched
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Verb1.parch - cause to wither or parch from exposure to heat; "The sun parched the earth"
dry, dry out - remove the moisture from and make dry; "dry clothes"; "dry hair"

parch

verb
To make or become free of moisture:
Translations
يَسْفَع، يُحَمِّص
sežehnout
afsvideudtørre
kiszárít
òurrka upp
išdegintasištroškęssukepęs
kveldētsvilināt
kavurup kurutmak

parch

[pɑːtʃ]
A. VTsecar, resecar, agostar
B. VIsecarse

parch

[ˈpɑːrtʃ] vtdessécher

parch

parch

[pɑːtʃ] vtriardere

parch

(paːtʃ) verb
to make hot and very dry. The sun parched the earth.
parched adjective
1. hot and dry. Nothing could grow in the parched land.
2. thirsty. Can I have a cup of tea – I'm parched!
References in periodicals archive ?
Parch S4C, 9pm Aeth blwyddyn heibio; blwyddyn o newid byd i'r Parch.
Ganwyd y Parch Edward Morgan 20 Medi 1817 a daeth yn adnabyddus fel Edward Morgan y Dyffryn (Dyffryn Ardudwy, Meirionnydd).
Diolch arbennig i'r Parch John Treharne a'r Parch Rhys Llwyd am eu gwasanaeth teimladwy ac i Chapel Glanrhyd, Llanwnda am fod mor groesawus.
To parch corn in a microwave, put about a quarter cup of corn on a paper plate, cover with another paper plate and cook on high for two to three minutes, until most of the popping stops.
Mi es yn aelod o Gapel Balliol, Stanley Road, Bootle gyda'r Parch Gray Edwards, ac fe fues i'w gweld ar eu haelwyd efo'u merch.
PAN dderbyniodd Lisa Marged ran Sioned Mai Trefor yn y gyfres ddrama Parch, cytunodd i bortreadu cymeriad go wahanol, oherwydd dydy Sioned ddim yn berson o gig a gwaed, mae hi'n ysbryd a'i bryd ar ddial ar un o gymeriadau'r gyfres.
Diolch hefyd i'r Parch Iwan Ll Jones, yr organyddes Mrs Beryl Jones a'r Ymgymerwyr Pritchard a Griffiths am eu trefniadau trylwyr a gofalus.
Mae ail gyfres Parch, sydd wedi ei hysgrifennu gan yr awdures doreithiog Fflur Dafydd, yn cyfuno chwerthin a chrio, hiwmor ac eironi.
MAE'R actores o dras Bwylaidd, Wanda Opalinska wedi syrthio mewn cariad a Chymru a'r Gymraeg byth ers iddi hi ymddangos yn y gyfres ddrama Parch y llynedd.
Mae ail gyfres Parch yn cael ei dangos nawr ar S4C, bob nos Sul, gyda chyfle i wylio eto ar-lein ar s4c.
MAE'R gyfres ddrama Parch yn dychwelyd i S4C ac yn ol Carys Eleri sy'n portreadu'r prif gymeriad Myfanwy, mae bywyd y ficer wedi ei thrawsnewid.
Diolch i'r Parch Ddr Dafydd Wyn Wiliam a'r Parch John Rice Rowlands, Machraeth, Caroline Turner, Marlyn Samuel, a Iwan Evans yr organyss am y gwasanaeth arbennig yng Nghapel Ainon.