parotis


Also found in: Wikipedia.

parotis

(pəˈrəʊtɪs)
n
(Anatomy) a parotid gland
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
Quantitative assessment of thyroid, submadibular and parotis glands elasticity with shear wave elastography in children.
Planar goruntu de lenf nodu supheli raporlanan 40 goruntulemenin 24'unde SPECT-BT ile metastatik servikal lenf nodlari konfirme edilirken 8 hastada tutulumun sublingual/mandibular glanda, 4 hastada parotis glandina ait asimetrik fizyolojik/enflamatuar tutulum oldugu, 3 hastada kontaminasyon ve 1 hastada ise ektopik tiroid dokusuna ait oldugu tespit edildi.
Tukruk bezlerinin radyasyon maruziyetini azaltmak icin tedaviden 10 dakika once baslayarak ve tedaviden sonra 6 saat sureyle parotis ve submandibular bezlere soguk kompres uygulamasi bircok merkez tarafindan kullanilmakla birlikte (17) Ga-68 PSMA ile yapilan calismalarda parotid glandin radyofarmasotik uptake'ine etkisinin kisitli oldugu gosterilmistir (20).
The high level of the inactive hormone E may be the result of enzymatic conversion of F by 11[beta]-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11[beta]-HSD-1) in the glandula parotis.
Mindell, "Parotis schwannoma," in Enzinger and Weiss's Soft Tissue Tumors, S.
"Aber eine "Febris uveo-parotidea subchronica" an der Glandula parotis und der Uvea des Auges lokalisiert und hAufug mit Paresen cerebrospinaler Nerven kompliziert".
Parotis lojunda yerlesik pilomatriksoma: olgu sunumu.
Anamnezinde 1992'de parotis tumoru suphesi ile opere edildigi ve patoloji incelemesinde Mikulicz hastaligi ile nonspesifik lenfadenitis tanisi konuldugu ogrenildi.
Tukuruk daha kalin ve daha viskoz bir hal alir ve bu da yaslilarda; agiz kurulugu, oral mukoza ve dislerde bakteriyel / fungal infeksiyonlar, dilde fissurlenme, glossitis, dudaklarda catlama, tat alamama, sialadenit, agiz kokusu, parotis bezinin iltihaplanmasi, gingivitis, yutkunma ve konusma guclugu gibi cesitli sorunlara neden olur.