peritonaeum


Also found in: Thesaurus, Medical, Encyclopedia.
Related to peritonaeum: peritoneum

per·i·to·ne·um

also per·i·to·nae·um  (pĕr′ĭ-tn-ē′əm)
n. pl. per·i·to·ne·a also per·i·to·nae·a (-tn-ē′ə)
The serous membrane that lines the walls of the abdominal cavity and folds inward to enclose the viscera.

[Middle English, from Late Latin peritonaeum, from Greek peritonaion, from peritonaios, stretched across, from peritonos, stretched around : peri-, peri- + teinein, to stretch; see ten- in Indo-European roots.]

per′i·to·ne′al adj.
per′i·to·ne′al·ly adv.

peritonaeum

(ˌpɛrɪtəˈniːəm)
n
(Anatomy) a variant form of peritoneum
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
gt; in inferioribus autem extensus circa subiacentia peritonaeum uocatur.
In inferioribus uero extensum circa subiacentia loca peritonaeum dicitur.