peyotist

peyotist

(ˈpeɪəʊtɪst)
n
(Other Non-Christian Religions) a person who follows the religion of peyotism