piet-my-vrou

piet-my-vrou

(ˈpiːtˌmeɪˈfrəʊ)
n
(Animals) South African a cuckoo, Notococcyx solitarius, having a red breast
[from Afrikaans piet Peter + my my + vrou wife: onomatopoeic, based on the bird's three clear notes]
References in periodicals archive ?
'n Piet-my-vrou, soos afgelei sou kon word van die eggo uit Elisabeth Eybers se bekende gedig oor die voel wat 'n mens in die uitdrukking "drie note" hoor?