plaas


Also found in: Acronyms.

plaas

(plɑːs)
n
(Agriculture) South African a farm
[Afrikaans]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
In plaas van die skuld op die vrou te pak, maak dit nie meer sin vir ons om eerlike dialoog te bevorder nie wat almal, ook die regering, kultuur en geloof, maar ook die gemeenskap kritiseer en om te begin om dinge te noem wat hulle is?
"I was very sick for a long time," Kelly Plaas told (http://fox4kc.com/2017/06/22/lone-star-ticks-migrating-towards-the-metro-are-bringing-serious-health-concerns-along/) FOX 4 News .
Die verwysing na Maputo as Lourenco Marques plaas Thorpe se aankoms in Afrika voor Mosambiek se onafhanklikheidswording, moontlik erens in die sewentigerjare van die twintigste eeu.
Reeds onderweg na die plaas voel tant Soufie die aanwesigheid van vreemde wesens aan en Naas kom ook op 'n oopgekraakte graf af--wat later in die verhaal 'n belangrike roi speel.
Aan die ander kant is die leser vir byna die hele lengte van hierdie lywige roman van 718 bladsye vasgevang in die gedagtewereld van Milla de Wet, die eienaar van die plaas, Grootmoedersdrift.
We assessed protein oxidation by the concentration of [gamma]-glutamyl semialdehyde in hemoglobin (HBGGS) and 2-aminoadipic semialdehyde in hemoglobin (HBAAS) and in plasma proteins (PLAAS), as described previously (Daneshvar et al.
In Hennie van Coller se insiggewende artikel "Die Afrikaanse prosa se peregrinasie van die plaas tot die stad" waarin hy 'n tipologie van drie soorte romans voorstel, word die eienskappe van die dorpsroman as eiesoortige romanruimte in besonderhede bespreek.
"Ja, ek is die eienaar van hierdie plaas," se Rachel Cinana trots, nadat ons haar vertel het dat ons onderhoude voer met boere in ver afgelee gebiede wat nie telefonies bereik kan word nie.
Die honde sou netuurlik vit niks op aarde alleen op die plaas egterbly nie.
The dispute over land ownership in My plaas se naam is Vergenoeg provides a link between this play and the modern Afrikaans farm novel.
"Ek het met die werk begin omrede ek 'n groot behoefte onder mense op die plaas geidentifiseer het.
In aansluiting by die Toorberg-tradisie van die magiese realisme is daar voetspore in die tuin en op die werf, voorvaders en -moeders wat nog gereeld die huis en werf besoek, wit spookbokke wat rondloop, die studeerkamer as kollektiewe onderbewussyn, intimiderende portrette teen die mure, 'n terugkeer na die geskakeerde geskiedenis van die plaas en sy inwoners.