References in periodicals archive ?
Restharrow in Shipston Road, Stratfordupon-Avon, and The Camellias in Headland Road, Welford-on-Avon, have guide prices of just shy of half a million each.
The grasslands support a wide range of plant species including bloody cranesbill, rockrose, salad burnet, restharrow, marjoram and sea plantain.
The grasslands support a wide range of plant species characteristic of this national rare vegetation community type including bloody cranesbill, rockrose, salad burnet, restharrow, marjoram and sea plantain.
Roedd ychydig o'r amranwen arfor ar y creigiau, er fod llawer ohonyn nhw wedi crino yn y gwres, ac roedd y tagaradr (Ononis repens; common restharrow) a'i flodau pinc yn amlwg iawn ar y clogwyni uwchben y creigiau.