Rwy


Also found in: Acronyms, Encyclopedia.

Rwy

or

Ry

abbreviation for
(Railways) railway
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
He had briefed pilot-in-command that they were cleared for crossing RWY 14.
Rwy' wedi bod 'ma nawr deirgwaith a dw i wedi cael gwahoddiad nol blwyddyn nesa'!" meddai Lyn.
RWY 01-19: H3994X75 (ASPH) S-8 MIRL 0.5% up N RWY01: PAPI(P2L)--GA 3.0[degrees] TCH 40'.Thld dsplcd 115'.
Accordingly, the Pilot in Command (PIC) was on his second approach for landing at RWY 24.
"Rydyn ni fel perchnogion cwn yn amrywio o ran maint a siap yn union fel ein cwn ac rwy' am wybod pam mae cwn yn gafael yn ein calonnau gymaint," ychwanega'r actor, sydd wedi bod yn hoff o gwn ers ei phlentyndod.
"Anodd credu, ond rwy' wedi cyflwyno i BBC Cymru bob blwyddyn ers ymuno 'r Gorfforaeth ym 1979 - Dyffryn Lliw 1980 oedd y cyntaf.
Runway use for overall traffic in 2008 Number of flights RWY usage% 176,464 RWY 08 RWY 26 17.87 82.13 Table 2.
The P-3 launched and made a left turnout from RWY 09 as we turned to a left downwind for RWY 27.
The FAA has developed Global Positioning System (GPS) Runway (RWY) 18, GPS RWY 36 Standard Instrument Approach Procedures (SIAPs), and amended the Nondirectional Radio Beacon (NDB) RWY 36 SIAP to serve Marshall Memorial Municipal Airport, MO.