sarcina


Also found in: Medical, Financial, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to sarcina: Sarcina ventriculi, diplobacilli

sarcina

(sɑːˈsiːnə)
n
(Botany) a type of bacterium

sar•ci•na

(ˈsɑr sə nə)

n., pl. -nas, -nae (-ˌni)
any of several spherical saprophytic bacteria, of the genus Sarcina.
[1835–45; < New Latin, Latin: bundle]
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Expertiza psihiatrico-judiciara, in cadrul procesului penal sau civil, are sarcina de a examina minutios si multilateral structura personalitatii subiectului, care este determinata de gradul de dezvoltare intelectuala, gradul de instruire generala si profesionala, gradul de educatie familiala, experienta de viata.
Avand in vedere caracterul de exceptie al normei constitutionale in cauza, norma ce permite Guvernului exercitarea competentei legislative in locul autoritatii abilitate in acest sens, Parlamentul, consideram ca sarcina probei nondependentei starii de fapt de vointa Guvernului revine acestuia din urma si nu autorilor sesizarii, in mod evident si acestia putand furniza in sesizare aspecte care sa probeze faptul contrar, in scopul invalidarii actului normativ controlat.
Rolul familiei este foarte important in procesul decizional, in aceasta etapa a bolii, dar analiza risc--beneficiu este in sarcina medicului curant sau a comitetului de etica, alcatuite din medici din specialitatile reclamate de disfunctia in discutie, niciunul insa subordonat medicului curant sau sefului de clinica unde este asistat pacientul.
Inductia unei transgene care exprima un membru dominantnegativ al familiei CREB la muste a blocat, in mod specific si complet, formarea MLD intr-o sarcina olfactiva, in timp ce expresia indusa a unei izoforme activatoare dCREB2 a intensificat-o (Yin et al, 1994, 1995).
Prefectii si primari aveau si sarcina de a executa hotararile consiliilor judetene/ comunale, dar fiind numiti de la centru, este evident ca prin intermediul lor guvernul putea lipsi de efectivitate actele consiliilor.
Cu privire la felul in care erau percepute relatiile cu SUA, este elocventa Analiza activitatii Legatiei de la Washington din perioada octombrie 1950-mai 1951, unde se arata ca: "Sarcina Legatiei RPR la Washington este deosebit de grea si plina de raspundere, deoarece SUA este centrul reactiunii mondiale si al uneltirilor imperialiste impotriva Republicii Populare Romane, ca si impotriva Uniunii Sovietice si a celorlalte democratii populare" (11).
Bulversarea structurilor sociale a complicat considerabil sarcina teoreticienilor aflati in cautarea unui model de analiza a noii ordini politice.
El cere "un cod fix de legi, care sa fie respectate in litera lor, nu lasa judecatorului alta sarcina decat aceea de a examina actiunile cetatenilor si de a stabili daca sunt conforme sau neconforme cu legea scrisa" (110).
Studiul precizeaza faptul ca prevederile legislative au conditionat autonomia birocratica, ministerele avand sarcina de a suplimenta reglementarile prin ordine aditionale, dar, in acelasi timp, acestea au cautat o mai mare autonomie, imbratisand trendul modernizator de a trece "de la vasle la carma" (15).
Exista un acord clar cu privire la modalitatile corecte si cele incorecte prin care o sarcina poate fi dusa la indeplinire.
Convingerea de baza a doctrinei simoniste este ca organizarea unui regim nu are o alta sarcina decat accea de a ameliora situatia claselor modeste cu administrarea lucrurilor.
Aceasta orientare este focalizata pe sarcina si pe eficienta si se subsumeaza principiului "atunci cand apare o dificultate, fa ceva, rezolva problema, cauta ajutor, implica alti oameni, dar nu o lasa nerezolvata".